Snöyra och allmänt kaos

Jag brukar tillbringa många timmar att vänta på bussar som inte kommer och har lite funderingar kring detta. Vi har ju haft några dagar då det har snöat ymnigt och då snösvängen inte har hängt med. Då kan man ha förståelse att bussturer ställs in. Men efter tre dagar när snön är bortröjd så ställs det in fortfarande bussar. Varför då kan man kan man fråga sig.

Men Stockholm kollektivtrafik är ju uppbyggd på samma sätt som fjärrtågtrafiken. Dvs när man hoppar på en buss så är det inte bara en buss utan det är en interaktion med ett tiotal vinsdrivande företag som måste kugga i varandra. Det är Storstockholms lokaltrafik som är beställare. Det är ett företag som kör bussarna, det är ett annat som äger bussarna, det är ett tredje som reparerar bussarna, det är ett fjärde som har hand om trafikledningen, det är ett femte företag som planerar turlistorna och så vidare.

Det gemensamma för alla dessa är att de skall leverera vinst till sina ägare. Och bedriver man vinstdrivande verksamhet så är vinsten det fokus man måste ha. Kollektivtrafikens mål,  att transportera människor till och från sina arbeten är inte gemensamt med de företag som bedriver denna verksamhet.

Det är inga dumhuvuden som jobbar på dessa företags ekonomiavdelningar. Tjänar man mer på att ställa in en tur än det kostar i det vite man får betala för en inställd tur så ställer man  in den. Företagen som bedriver kollektivtrafiken i Stockholm är per definition inte i transportbranchen utan bedriver verksamheten att få så mycket pengar från skattebetalarna som möjligt och samtidigt köra så lite som möjligt.

Är väglaget  för dåligt så kan man slippa att betala vite ifall man ställer in. Därför är väglaget per definition alltid dåligt. Jag och tusentals andra på stå och vänta på bussar inte kommer. På mitt jobb känner man igen de som åker kollektivt, de kommer alltid iklädda i överdragbyxor, scoterkängor, pälsmössa och vantar. För dom som åker bil till jobbet är dresskoden fortfarande kavaj och skjorta.

Detta om busstrafiken. När det gäller pendeltågen så har jag inga kommentarer. Det vore som att sparka på någon som redan ligger. Eller som Storstockholms Lokaltrafik mycket riktigt påpekar ”det finns avgångar som går på utsatt tid och kommer fram på utsatt tid”!

Jag vet inte varför men ibland längtar jag till Tallnäset, där vintern är en tillgång.

Kommentarer